5
Trädgårdsförråd och cykelbodar

På området har det satts upp egenhändiga trådgårdsförråd av olika slag under årens lopp. Detta har skett helt utan styrning, tillför knappast några estetiska värden och de är alla olagliga svartbyggen. En del av dessa förråd är dessutom fästa i fasaden vilket inte är tillåtet. Alla dessa förråd måste rivas och ersättas med godkända förråd för vilka vi fått bygglov.
svartbyggen
Svartbyggen
I samband med altanprojektet inlämnades ett förslag till förråd som föreningen fick bygglov för och de förråd som byggt enligt detta är de enda som är godkända. Dessa förråd är på 4 kvadratmeter och flera medlemmar anser att de är för stora och dyra för sina behov.
För närvarande finns inga byggnadslov för trädgårdsförråd, så ingen kan bygga något.
Därför håller styrelsen på att ta fram underlag för tre storlekar av fristående förråd, för vilka vi ska ta in byggnadslov på resp 1,5 kvm, 3 kvm och det stora på 4 kvm. Dessa godkända förråd ska ersätta nuvarnade svartbyggen och samtidigt ge området en mer enhetlig standard och färgsättning.
minimedium
Mini 1,5 kvm och Medium 3 kvm
Vi kommer att återkomma i denna fråga med ritningar, riktlinjer och bygglov i höst. Tyvärr har handläggningen av byggloven tagit längre tid än vi räknaat med.

Cykelbodar

Som vi informerat om tidigare är situationen med hur cykelförråden hanteras helt ohanterlig. Antalet cyklar som rapporterats stämmer inte med verkligheten, medlemmar byter lås och förvarar annat än cyklar och mopeder i cykelförråden.
bike2
Styrelsens planer är att byta ut låsen på cykelförråden och knyta dessa till de näraliggande fastigheterna (det blir ca fyra fastigheter per förråd). Samt ta bort de burar som finns inne i förråden och låta de boende fritt ställa in cyklarna i bodarna och låsa fast dessa vid cykelställ inomhus. Det innebär fler platser per bod och att var och ens dörrnyckel endast passar till en cykelbod.
De överblivna burarna har vi planer på att ställa upp i mittenbunkern och hyra ut som extraförråd till de som vill ha extra förvaringsutrymme.
Mer information om detta kommer.
bod
Godkänt enligt bygglov, 4 kvm.
#inlineditbutton